Frigör er potential

Datadriven process intelligence - genvägen till operationell utveckling

Agilon är nu en del av Amesto

Agilon ingår numera i Amesto. Tillsammans fortsätter vi vår strävan att demokratisera processanalys och möjliggöra datadrivet förbättringsarbete för SMB-bolag!

Du hittar vårt nya hem på www.amestosolutions.se och kan läsa mer om samarbetet här 

VAD VI GÖR

Agilon visualiserar processflöden och hittar avvikelser och flaskhalsar.

Allt sker automatiskt, baserat på data från era operationella system, så ni har alltid korrekta och uppdaterade processkartor.

Smart, eller hur? Det är därför vi kallar det Process Intelligence

Gemensam riktning

Med en version av sanningen möjliggör Agilon processutveckling baserad på data, istället för potentiellt partisk information

Snabbare åtgärder

Öka takten i era förbättringsinitiativ med automatiskt insamlad och rykande färsk processdata att fatta beslut på 

Ständig förbättring

Mät och analysera effekten av samtliga förbätringsåtgärder och behåll kontrollen med tidiga varningar när nya problem uppstår

Upptäck

  • Visualisera processflöden från start till mål, helt utan manuell input
  • Kvantifierade och färgkodade diagram visar volym eller frekvens för varje händelse
  • Filtrera och granska processflödet per enhet, produkt, kund eller valfri annan avgränsning
process chart white

Förstå

  • Automatisk upptäckt av avvikelser och flaskhalsar
  • Se hur de påverkar era nyckeltal
  • Få konkreta uppslag för att förbättra arbetslödet

Behåll kontrollen

  • Håll dig uppdaterad med löpande processövervakning
  • Tidig upptäckt av nya problem
  • Mät förändring över tid för att validera gjorda förändringar
Opportunity white

Integration med Power BI

Agilon integrerar direkt med Power BI. Dra nytta av samtliga funktioner i den marknadsledande plattformen för dataanalys för att skapa vackra rapporter och dashboards. Publicera och dela insikter med vem som helst i organisationen. På datorn, online eller via mobilen.

användningsområden

Orderhantering

Överträffa kundförväntningar genom att leverera rätt sak i rätt tid. Upptäck orsaker till förseningar och öka leveranskapaciteten, oavsett hur komplex hanteringen är.

Inköp & Logistik

Bemästra försörjningskedjan genom att identifiera flaskhalsar i flöden, styr inköp till de mest pålitliga kanalerna och se till att regelverken efterlevs. Maximera nyttan av rabatter och leverantörsavtal.

Service

Vänd kundproblem till möjligheter med oslagbar service. Minska kostnader genom hitta och eliminera värdeläckage. Öka intäkter och kundnöjdhet genom att optimera och uppfylla SLA-nivåer.

från bloggen

Agilon och Lindab har påbörjat ett pilotprojekt för att köra Agilons processanalyslösning på Lindabs supply chain processer. Syftet är att
Fördelarna med processanalys är många och det finns exempel på lyckade implementationer från en mängd olika branscher och processer. Det
Orderhantering är ofta den största intäktskällan och därmed av strategisk betydelse för de flesta bolag. Därför är den också en
Som att vi behöver ett nytt buzzword att hålla reda på, eller hur? Allt för ofta introduceras nya termer i
Baseball coach instructing player
Vi har nog alla känt av hypen runt digitaliserade och datadrivna orgnaisationer. Analytics har ridit den här vågen och blivit