fbpx

Därför är Process Intelligence ett kritiskt tillägg till analysfloran

Baseball coach instructing player

Därför är Process Intelligence ett kritiskt tillägg till analysfloran

Vi har nog alla känt av hypen runt digitaliserade och datadrivna orgnaisationer. Analytics har ridit den här vågen och blivit best practice under en eller flera av sina buzzword-mantlar; Business Intelligence, Datavisualisering, Corporate Performance Management osv.

Det är överlag goda nyheter, för beslut baserade på data är bättre beslut. Men den nuvarande floran av analyslösningar har ett problem i att samtliga fraresmförallt fokuserar på att mäta och följa resultat – utfall i form av sålda enheter, levererade paket osv. Att veta dessa resultat är viktigt, men den här typen av information är bara underlag för en liten del av de beslut som fattas. Det är bara beslut av strategisk karaktär som kan fattas utifrån resultat – lägga ner en butik, avsluta en produktlinje etc.

Det lämnar en stor lucka i de flesta analyslösningar, där majoriteten av de beslut organisationen fattar fortfarande baseras på uppskattningar och manuellt insamlad information. Dessa mer operationella eller taktiska beslut har sammantaget en större påverkan på organisationens resultat än de strategiska, eftersom de ligger till grund för hur effektivt vi kan producera resultat till att börja med.

Att bara fokusera på resultat är som att försöka leda ett idrottslag enbart genom att välja spelare baserat på deras statistik. Missförstå mig rätt, jag älskade Moneyball – men även i tidernas mest datadrivna lag fanns det en tränarstab som dagligen arbetade med att utveckla spelarnas individuella förmåga och lagets taktik. Den typen av arbete kräver djupare insikter än vad vi kan få genom att bara mäta resultat. Vi behöver förstå lagets och spelarnas aktiviteter och samspel och hitta de (ofta små) misstagen som sinkar helheten.

Process Intelligence fyller den här luckan genom att hjälpa organisationer upptäcka, förstå och analysera de aktiviteter som leder fram till resultaten. Det här är kritisk information, för till skillnad från de slutgiltiga resultaten så kan vi påverka de aktiviteter och beslut som tas på vägen dit.

De här aktiviteterna bildar våra affärsprocesser – kedjor av händelser som (när de fungerar) leder till vårt önskade resultat. Varje försök att förbättra ett arbetssätt är en förändring av den underliggande processen, så förmågan att utforska och analysera dessa flöden är en kritisk kompetens.

Det är därför vi investerar i funktioner för kvalitetsstyrning, operational excellence, continuous improvement och så vidare. En stor del av tiden och kostnaden för dessa initiativ går för närvarande åt till manuell insamling av information, via intervjuer och workshops, antingen utförda internt eller via inhyrda managementkonsulter. Det här är dyrt, klumpigt och riskabelt. Eftersom de personer som intervjuas omöjligen känner till alla avvikelser och dessutom ofta har incitament att skönmåla sanningen (de är ofta ansvariga för den process som granskas) så missas ofta kritiska detaljer i kedjan. När korrekta resultat faktiskt erhålls så blir de dessutom snabbt utdaterade när verksamheten anpassar sig till förändringar i ständigt ökande takt.

Process Intelligence kapar de här hindren genom att gå direkt till datan. Det minskar kostnaderna för befintliga verksamhetsutvecklingsprojekt och möjliggör att de effektivt kan tillämpas på helt nya områden, vilket är nyckeln till långsiktig och framgångsrik effektivitetsförbättring.