fbpx

Fem byggstenar för ett perfekt processanalyscase

Fördelarna med processanalys är många och det finns exempel på lyckade implementationer från en mängd olika branscher och processer. Det kan därför vara svårt att skaffa en uppfattning om vilka förutsättningar som krävs för att kunna skapa ett riktigt starkt business case. Här försöker vi guida er igenom den här snårskogen genom att gå igenom

Process intelligence för orderhantering

Orderhantering är ofta den största intäktskällan och därmed av strategisk betydelse för de flesta bolag. Därför är den också en logisk startpunkt för process intelligence. Eftersom även en liten förbättring resulterar i avsevärda ekonomiska marginalfördelar är det många gånger det lättaste business caset att räka hem. Utmaningar Att få rätt produkt till rätt plats i

Vad är process intelligence?

Som att vi behöver ett nytt buzzword att hålla reda på, eller hur? Allt för ofta introduceras nya termer i ett försök att bara packa om befintlig funktionalitet och därmed kunna ta bättre betalt för den. Men Process Intelligence är faktiskt mer än så – det handlar om ett helt nytt sätt att angripa moderna

Baseball coach instructing player

Därför är Process Intelligence ett kritiskt tillägg till analysfloran

Vi har nog alla känt av hypen runt digitaliserade och datadrivna orgnaisationer. Analytics har ridit den här vågen och blivit best practice under en eller flera av sina buzzword-mantlar; Business Intelligence, Datavisualisering, Corporate Performance Management osv. Det är överlag goda nyheter, för beslut baserade på data är bättre beslut. Men den nuvarande floran av analyslösningar